07. ο χαρουπομυλοσ και ο επιμενιδησ

  • ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

  • ποιοι ειμαστε

    Η Πολιτιστική Εταιρεία Πανόρμου «Επιμενίδης» (ΑΜΚΕ) διαχειρίζεται το Χαρουπόμυλο Πανόρμου, ο οποίος έχει αναστηλωθεί με δική της πρωτοβουλία και λειτουργεί ως Χώρος Τέχνης και Πολιτισμού. www.epimenides.gr.
    Ο ΧΑΡΟΥΠΟΜΥΛΟΣ έχει χαρακτηριστεί από το Υπουργείο Πολιτισμού ως «βιομηχανικό μνημείο» και είναι μοναδικός στο είδος του στην Κρήτη, ενώ έχει αποτελέσει πηγη έμπνευσης για την Πολιτιστική Εταιρεία Πανόρμου «Επιμενίδης» ώστε να αναπτύξει σειρά δράσεων με επίκεντρο την προστασία, αναδειξη και αξιοποίηση της Χαρουπιάς. Ανάμεσα σε άλλα, έφερε σε επαφή καλλιεργητές, αγρότες, επιστήμονες, ακαδημαικούς, ερευνητές, καλλιτέχνες, ανθρώπους του πολιτισμού και των τεχνών, απλούς ανθρώπους που αποτελούν μέλη του φορέα ΤΟ ΧΑΡΟΥΠΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, με στόχο την προσέγγιση και ανάδειξη διαφορετικών πτυχών του χαρουπιού. https://carobofcrete.gr
    Η επιστροφή στον πνεύμα του χαρουπιού, σε μια εποχή όπου τα μάτια όλων αρχίζουν να στρέφονται απεγνωσμένα σε ένα “βιολογικό τρόπο ζωής”, φαίνεται να είναι επίκαιρη όσο ποτέ. Είναι επιτακτική η ανάγκη μιας σταυροφορίας για την επαναφορά του χαρουπιού στην Κρήτη, σε μια πρόταση περιβαλλοντικής και εδαφικής αναγέννησης, ισορροπίας του οικοσυστήματος, εναλλακτικής οικονομικής αυτάρκειας, αγροτουρισμού,μακροζωίας, αειφορίας και πολιτισμού.

ποιοι ειμαστε

Η Πολιτιστική Εταιρεία Πανόρμου «Επιμενίδης» (ΑΜΚΕ) διαχειρίζεται το Χαρουπόμυλο Πανόρμου, ο οποίος έχει αναστηλωθεί με δική της πρωτοβουλία και λειτουργεί ως Χώρος Τέχνης και Πολιτισμού. www.epimenides.gr.
Ο ΧΑΡΟΥΠΟΜΥΛΟΣ έχει χαρακτηριστεί από το Υπουργείο Πολιτισμού ως «βιομηχανικό μνημείο» και είναι μοναδικός στο είδος του στην Κρήτη, ενώ έχει αποτελέσει πηγη έμπνευσης για την Πολιτιστική Εταιρεία Πανόρμου «Επιμενίδης» ώστε να αναπτύξει σειρά δράσεων με επίκεντρο την προστασία, αναδειξη και αξιοποίηση της Χαρουπιάς. Ανάμεσα σε άλλα, έφερε σε επαφή καλλιεργητές, αγρότες, επιστήμονες, ακαδημαικούς, ερευνητές, καλλιτέχνες, ανθρώπους του πολιτισμού και των τεχνών, απλούς ανθρώπους που αποτελούν μέλη του φορέα ΤΟ ΧΑΡΟΥΠΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, με στόχο την προσέγγιση και ανάδειξη διαφορετικών πτυχών του χαρουπιού. https://carobofcrete.gr
Η επιστροφή στον πνεύμα του χαρουπιού, σε μια εποχή όπου τα μάτια όλων αρχίζουν να στρέφονται απεγνωσμένα σε ένα “βιολογικό τρόπο ζωής”, φαίνεται να είναι επίκαιρη όσο ποτέ. Είναι επιτακτική η ανάγκη μιας σταυροφορίας για την επαναφορά του χαρουπιού στην Κρήτη, σε μια πρόταση περιβαλλοντικής και εδαφικής αναγέννησης, ισορροπίας του οικοσυστήματος, εναλλακτικής οικονομικής αυτάρκειας, αγροτουρισμού,μακροζωίας, αειφορίας και πολιτισμού.

Scroll to Top