07. ο χαρουπομυλοσ και ο επιμενιδησ

 • ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

 • Ο ΧΑΡΟΥΠΟΜΥΛΟΣ, Ο ΕΠΙΜΕΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΧΑΡΟΥΠΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Η αναστήλωση του εγκαταλειμένου χαρουπόμυλου , ξεκίνησε ως αρχική ιδέα το 1996 μέσα από την ανάγκη για τη δημιουργία ενός χώρου Τέχνης και Πολιτισμού. Το 1998 ιδρύθηκε η Πολιτιστική Εταιρεία Πανόρμου «Επιμενίδης» υπεύθυνη μέχρι σήμερα για τη διαχείρισή του. Από την πρώτη στιγμή, ακόμη και ως ερείπιο, ξεκινήσαμε να τον λειτουργούμε διοργανώνοντας σημαντικές καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.

  Στην πορεία μέχρι σήμερα στάθηκαν δίπλα μας εξαιρετικοί καλλιτέχνες, αλλά και επιστήμονες, πιστεύοντας όπως και εμείς, στην ιδέα ότι η δημιουργία ενός Χώρου Τέχνης και Πολιτισμού σε ένα μικρό χωριό είναι πολύτιμη γιατί αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής, φέρνει σε επαφή διαφορετικούς ανθρώπους και μέσα από ένα από κοινού βίωμα αποτελεί ένα φάρο, ως αντίβαρο στην πολύ σκληρή καθημερινότητα των ανθρώπων.

  Τίποτα δεν μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς μία ομάδα ανθρώπων που μοιράζονται ένα κοινό όραμα για το μέλλον.

  Με όχημα το Χαρουπόμυλο, εκτός από την τέχνη, μοιραζόμαστε και το κοινό όραμα για το ταπεινό χαρούπι που μας προσφέρει μία ανεκτίμητη αξία πολιτισμού. Αξία συνυφασμένη με την συμβολή του στη διάσωση του πληθυσμού το 2ο παγκόσμιο πόλεμο, το διατροφικό του πλούτο, την επίδρασή του στο φυσικό αλλά και κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον.

  Με σημείο έμπνευσης τον Χαρουπόμυλο, το μηχανολογικό εξοπλισμό που συντηρήσαμε ο οποίος μας συνδέει με τις μνήμες της λειτουργίας του, πήραμε πρωτοβουλίες με στόχο την γνωριμία μας με καλλιεργητές, ερευνητές, επιστήμονες, παραγωγούς και ανθρώπους σχετιζόμενους με το χαρουπι, με στόχο την αναβίωση και την επέκταση της χρήσης του στη σύγχρονη γαστρονομία.
  Φυσικό επακόλουθο της γνωριμίας μας ήταν η σύσταση του φορέα «Κοινότητα Καλλιέργειας, Φυσικής & Πολιτιστικής Αξιοποίησης της Χαρουπιάς στην Κρήτη» με το διακριτικό τίτλο «Το Χαρούπι της Κρήτης»

  Ξεκινήσαμε μία σειρά από ημερίδες και συνέδρια με αποκορύφωμα το «1ο Διεθνές Μεσογειακό Επιστημονικό Συνέδριο» για την «Αναγέννηση της Καλλιέργειας της Χαρουπιάς» τον Απρίλιο του 2019. Στο συνέδριο αυτό συμμετείχαν ερευνητές αλλά και φορείς από Ισπανία, Πορτογαλία, Κύπρο και Αίγυπτο.

  Οι προσπάθειες μας ανταμείφθηκαν και η πρότασή με θέμα την «Aγροδιατροφική παράδοση του χαρουπιού στην Κρήτη» εγγράφηκε στον εθνικό κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Ελπίζουμε να ενταχθεί και στον διεθνή κατάλογο της UNESCO. Στούς στόχους μας είναι και η δημιουργία Μουσείου Χαρουπιού στο Χαρουπόμυλο, ο οποίος θέλουμε να αποτελέσει σημείο αναφοράς της Χαρουπιάς στη Μεσόγειο.

Ο ΧΑΡΟΥΠΟΜΥΛΟΣ, Ο ΕΠΙΜΕΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΧΑΡΟΥΠΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Η αναστήλωση του εγκαταλειμένου χαρουπόμυλου , ξεκίνησε ως αρχική ιδέα το 1996 μέσα από την ανάγκη για τη δημιουργία ενός χώρου Τέχνης και Πολιτισμού. Το 1998 ιδρύθηκε η Πολιτιστική Εταιρεία Πανόρμου «Επιμενίδης» υπεύθυνη μέχρι σήμερα για τη διαχείρισή του. Από την πρώτη στιγμή, ακόμη και ως ερείπιο, ξεκινήσαμε να τον λειτουργούμε διοργανώνοντας σημαντικές καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.

Στην πορεία μέχρι σήμερα στάθηκαν δίπλα μας εξαιρετικοί καλλιτέχνες, αλλά και επιστήμονες, πιστεύοντας όπως και εμείς, στην ιδέα ότι η δημιουργία ενός Χώρου Τέχνης και Πολιτισμού σε ένα μικρό χωριό είναι πολύτιμη γιατί αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής, φέρνει σε επαφή διαφορετικούς ανθρώπους και μέσα από ένα από κοινού βίωμα αποτελεί ένα φάρο, ως αντίβαρο στην πολύ σκληρή καθημερινότητα των ανθρώπων.

Τίποτα δεν μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς μία ομάδα ανθρώπων που μοιράζονται ένα κοινό όραμα για το μέλλον.

Με όχημα το Χαρουπόμυλο, εκτός από την τέχνη, μοιραζόμαστε και το κοινό όραμα για το ταπεινό χαρούπι που μας προσφέρει μία ανεκτίμητη αξία πολιτισμού. Αξία συνυφασμένη με την συμβολή του στη διάσωση του πληθυσμού το 2ο παγκόσμιο πόλεμο, το διατροφικό του πλούτο, την επίδρασή του στο φυσικό αλλά και κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον.

Με σημείο έμπνευσης τον Χαρουπόμυλο, το μηχανολογικό εξοπλισμό που συντηρήσαμε ο οποίος μας συνδέει με τις μνήμες της λειτουργίας του, πήραμε πρωτοβουλίες με στόχο την γνωριμία μας με καλλιεργητές, ερευνητές, επιστήμονες, παραγωγούς και ανθρώπους σχετιζόμενους με το χαρουπι, με στόχο την αναβίωση και την επέκταση της χρήσης του στη σύγχρονη γαστρονομία.
Φυσικό επακόλουθο της γνωριμίας μας ήταν η σύσταση του φορέα «Κοινότητα Καλλιέργειας, Φυσικής & Πολιτιστικής Αξιοποίησης της Χαρουπιάς στην Κρήτη» με το διακριτικό τίτλο «Το Χαρούπι της Κρήτης»

Ξεκινήσαμε μία σειρά από ημερίδες και συνέδρια με αποκορύφωμα το «1ο Διεθνές Μεσογειακό Επιστημονικό Συνέδριο» για την «Αναγέννηση της Καλλιέργειας της Χαρουπιάς» τον Απρίλιο του 2019. Στο συνέδριο αυτό συμμετείχαν ερευνητές αλλά και φορείς από Ισπανία, Πορτογαλία, Κύπρο και Αίγυπτο.

Οι προσπάθειες μας ανταμείφθηκαν και η πρότασή με θέμα την «Aγροδιατροφική παράδοση του χαρουπιού στην Κρήτη» εγγράφηκε στον εθνικό κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Ελπίζουμε να ενταχθεί και στον διεθνή κατάλογο της UNESCO. Στούς στόχους μας είναι και η δημιουργία Μουσείου Χαρουπιού στο Χαρουπόμυλο, ο οποίος θέλουμε να αποτελέσει σημείο αναφοράς της Χαρουπιάς στη Μεσόγειο.

Scroll to Top