05. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΧΑΡΟΥΠΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

  • Κλιματική αλλαγή

  • 5.1 ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΑ

    ΝΙΚΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

    Διευθυντής Ινστιτούτου Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ), Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) και Αντιπρόεδρος του ΕΑΑ Καθηγητής Περιβαλλοντικής Χημείας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

    Είναι ευρέως αποδεκτό από την επιστημονική κοινότητα ότι τα τελευταία 150 χρόνια ο πλανήτης μας γνωρίζει μια συστηματική αύξηση της θερμοκρασίας (κατά περίπου 1 βαθμό Κελσίου) η οποία είναι πιο έντονη την τελευταία 50ετία (IPCC, 2018). Ταυτόχρονα η Μεσόγειος και δη η Ανατολική θερμαίνεται με σχεδόν διπλάσιο ρυθμό τα τελευταία 40 έτη σχετικά με τον υπόλοιπο πλανήτη. Η παραπάνω τάση αναμένεται να συνεχιστεί έως τα τέλη του αιώνα και για την Ελλάδα τα κλιματικά μοντέλα για ένα «μέσο» σενάριο προβλέπουν αύξηση θερμοκρασίας έως 3,5-4οC με μείωση της βροχόπτωσης κατά περίπου 30% (με έμφαση σε ΝΑ ηπειρωτική Ελλάδα και Κρήτη).

    Με δεδομένο τον μεγάλο χρόνο ζωής των αερίων του θερμοκηπίου είναι κατανοητό ότι ακόμα και αν σήμερα σταματήσει η εκπομπή τους θα χρειαστεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα (μερικές δεκαετίες) για να γίνει «αντιληπτή» η μείωση τους. Είναι λοιπόν απαραίτητο να ληφθούν άμεσα μέτρα σε όλους τους τομείς που αναμένονται να πληγούν από την κλιματική κρίση ώστε να γίνει καλύτερη προσαρμογή. Για τη χώρα μας η γεωργία είναι από τους πρώτους τομείς που θα επηρεασθούν και περιοχές όπως η Κρήτη «νοιώθει» ήδη τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Με δεδομένη την αύξηση της θερμοκρασίας και μείωση της βροχόπτωσης είναι απαραίτητη η στροφή σε νέες πιο ανθεκτικές καλλιέργειες όπως το χαρούπι γνωστό στην Κρήτη από αρχαιοτάτων χρόνων.

5.1 ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΝΙΚΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διευθυντής Ινστιτούτου Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ), Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) και Αντιπρόεδρος του ΕΑΑ Καθηγητής Περιβαλλοντικής Χημείας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Είναι ευρέως αποδεκτό από την επιστημονική κοινότητα ότι τα τελευταία 150 χρόνια ο πλανήτης μας γνωρίζει μια συστηματική αύξηση της θερμοκρασίας (κατά περίπου 1 βαθμό Κελσίου) η οποία είναι πιο έντονη την τελευταία 50ετία (IPCC, 2018). Ταυτόχρονα η Μεσόγειος και δη η Ανατολική θερμαίνεται με σχεδόν διπλάσιο ρυθμό τα τελευταία 40 έτη σχετικά με τον υπόλοιπο πλανήτη. Η παραπάνω τάση αναμένεται να συνεχιστεί έως τα τέλη του αιώνα και για την Ελλάδα τα κλιματικά μοντέλα για ένα «μέσο» σενάριο προβλέπουν αύξηση θερμοκρασίας έως 3,5-4οC με μείωση της βροχόπτωσης κατά περίπου 30% (με έμφαση σε ΝΑ ηπειρωτική Ελλάδα και Κρήτη).

Με δεδομένο τον μεγάλο χρόνο ζωής των αερίων του θερμοκηπίου είναι κατανοητό ότι ακόμα και αν σήμερα σταματήσει η εκπομπή τους θα χρειαστεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα (μερικές δεκαετίες) για να γίνει «αντιληπτή» η μείωση τους. Είναι λοιπόν απαραίτητο να ληφθούν άμεσα μέτρα σε όλους τους τομείς που αναμένονται να πληγούν από την κλιματική κρίση ώστε να γίνει καλύτερη προσαρμογή. Για τη χώρα μας η γεωργία είναι από τους πρώτους τομείς που θα επηρεασθούν και περιοχές όπως η Κρήτη «νοιώθει» ήδη τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Με δεδομένη την αύξηση της θερμοκρασίας και μείωση της βροχόπτωσης είναι απαραίτητη η στροφή σε νέες πιο ανθεκτικές καλλιέργειες όπως το χαρούπι γνωστό στην Κρήτη από αρχαιοτάτων χρόνων.

Το χαρουπόδασος της Κρήτης
Scroll to Top